"Гості"
Меню сайту


Посилання на сайти:

http://rbdut.ucoz.ua/_tbkp/220x90_MONMS_static.gif 
http://rbdut.ucoz.ua/_tbkp/departament.jpg
http://rbdut.ucoz.ua/_tbkp/poippo2.jpg 
Наш банер:

Хмаринка тегів

Акція За чисте довкілля розпочата Ансамбль танцю Усмішка ман виставка Вітамін КВН 2015 Ансамбль танцю Сузір'я Веселка 2015 огляд - конкурс переможці Полтавський РБДЮТ фестиваль Молодь обирає здоров'я День благоустрою в РБДЮТ талановиті діти веселка конкурс Весняні канікули виховний захід гурткова роботи дозвілля знай і люби свій край Перлина Весняна толока 2015 Весняний ярмарок атестація педпрацівників дюп конкурс дружин юних пожежних краєзнавство туризм спектр ЮІР Сигнал Увага діти! юні інспектори руху 1 червня день захисту дітей музеї–партнери акції. позашкільна освіта в Україні 2015 КВН 2016 МАН ПРБДЮТ Будинок творчості Полтав Будинок творчості БРБЮТ конкурс мін червона рута


Роздрукувать сторінку


Методична проблемаНауково-методична проблема Полтавського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
«Формування особистості на основі творчих здібностей вихованців в концепції діяльності комплексного позашкільного закладу»
Період реалізації проблеми: 2016-2019 роки
 
Мета: створення оптимальних умов для формування особистості вихованця шляхом розвитку його творчих здібностей в позаурочній діяльності та в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії педагога та вихованця.
Завдання:
- визначити вихідні науково-методичні умови на початку роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою;
- визначити психолого-педагогічні умови оптимального творчого розвитку вихованців у формуванні в них життєвих компетентностей в позаурочній діяльності;
- розробити та впровадити методичну систему розвитку творчої діяльності вихованців, в основі якої - сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають їх до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності;
- забезпечити умови для розвитку творчої особистості дитини;
- сприяти позитивній мотивації вихованців до пізнавальної діяльності як основи формування творчих компетентностей.
Форми роботи:
- засідання педагогічної ради: «Планування етапів роботи педколективу над проблемною темою»;
- анкетування педагогічного колективу щодо складання плану заходів із реалізації науково-методичної проблеми;
- вивчення інформаційних джерел, методичної та дидактичної літератури з метою визначення науково-практичного обґрунтування шляхів реалізації вибраної проблеми;
- складання плану роботи Будинку творчості над проблемною темою на всіх етапах її реалізації;
- практичний семінар: «Розвиток творчої особистості вихованця на основі використання нестандартних форм організації інтелектуально-пізнавальної діяльності»;
- засідання педагогічної ради: «Формування мотивації до самостійної пізнавальної діяльності вихованців»;
- засідання методичного об’єднання: «Здійснення індивідуального підходу до вихованців на основі діагностики їхніх можливостей»;
- поповнення інформаційної бази;
- засідання педагогічного колективу: «Портрет обдарованої дитини»;
- засідання педагогічної ради: «Про роботу методичного об’єднання з вивчення та творчого впровадження досвіду з методичної проблеми Будинку творчості»;
- створення членами колективу методичних рекомендацій щодо шляхів реалізації методичної проблеми;
- семінар «Нетрадиційні прийоми розвитку здібностей учнів»;
- анкетування колективу «Як Ви оцінюєте ефективність роботи над методичною проблемою Будинку творчості?».
Очікуваний результат:
- підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні особистості вихованців на основі розвитку творчих здібностей в позаурочній діяльності;
- підвищення рівня творчих досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу дітей;
- підвищення рівня сформованості творчих компетентностей учнів.

 

Науково-методична проблема Полтавського РБДЮТ «Формування творчої особистості для життя в інформаційному суспільстві».

Період реалізації проблеми: 2013 - 2016 рр.

У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив продовжує працювати над ІІ етапом науково-методичної проблеми «Формування творчої особистості для життя в інформаційному суспільстві».

Форми роботи:

– Засідання педагогічної ради: «Планування ІІ етапу роботи педколективу над проблем­ною темою».

 – Анкетування педагогічного колективу.

– Складання плану роботи Будинку над проблемною темою на ІІ етапі, її реалізації.

– Консультація з членами педагогічної ради.

– Практичний семінар «Компетентнісноорієнтовані технології: суть, досвід використання, перспективи».

– Засідання педагогічної ради «Компетентісно-орієнтовані освітні технології».

– Засідання методичного об’єднання  «Розвиток творчої особистості засобами інноваційних технологій».

– Поповнення  інформаційної бази «Висвітлення проблеми та ІКТ  у психолого-педагогічній літературі».

– Засідання педагогічного колективу «Пошукова діяльність педагогічного колективу з питання науково-методичної проблеми Будинку».

– Засідання педагогічної ради на тему: «Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес».

– Організація виставки «Розробки  гурткових занять  на основі методик інтерактивного навчання» в методичному кабінеті Будинку.

– Практичний семінар «Предметні проекти: суть, досвід використання, перспектива».

– Семінар «Розвиток творчої особистості педагога та вихованця в сучасних умовах життя».

– Відкриті заняття з використанням ІКТ досвідчених керівників гуртків

– Засідання педагогічної ради «Про роботу методичного об’єднання з вивчення та творчого впровадження досвіду з методичної проблеми Будинку»

– Створення членами  колективу методичних рекомендацій щодо використання нових освітніх технологій: проектних технологій; компетентісного підходу.

– Анкетування «Як Ви оцінюєте ефективність роботи над методичною проблемою Будинку?»

 

Реалізація першого, теоретичного етапу науково-методичної проблеми обговорювалася на засіданнях педагогічної ради Будинку. Теми самоосвіти  педпрацівників, тематика роботи методичного об’єднання педагогів хореографічного жанру та школи молодого педагога були обрані відповідно до проблемної теми закладу.

Підсумками роботи над науково-методичною проблемою за 2013-2014 навчальний рік стали:

– Засідання педагогічної ради «Про організацію роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою», «Про стан впровадження інноваційних технологій як засобу розвитку творчої особистості в інформаційному суспільстві».

– Співбесіда з педагогами з питань роботи над єдиною методичною проблемою.

– Вивчення літератури з науково-методичної проблеми.

– Педагогічний тренінг: «Як організувати творчу діяльність гуртківців на занятті?».

– Обговорення відповідних до науково-методичної проблеми статей періодичної літератури.

– Оформлення довідково-інформаційного куточка з проблемної теми.

– Засідання школи молодого педагога: «Працюємо над собою», «Як зробити заняття ефективним?», «Активізація пізнавальної діяльності гуртківців», «Реалізація диференційованого та індивідуального підходів до навчання», «Впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій», «Комунікативна компетентність педагога як неодмінна передумова його професійної діяльності та підвищення ефективності навчального та виховного процесу».

– Засідання методичного об’єднання педагогів хореографічного жанру: «Методика роботи з обдарованими і талановитими дітьми», «Виявлення ініціативи та лідерства вихованців під час підготовки та проведення районних заходів», «Музично-ритмічний розвиток дітей», «Класичний танець, танець на підлозі за системою Бориса Князева», «Український народно-сценічний танець», «Методика виконання історико-побутового танцю».

-  Діагностика вивчення особистості вихованця: «Ставлення дітей до гурткових занять», «Рівня самоосвітньої компетентності гуртківців».

– Відвідування гурткових занять з подальшим його аналізом та самоаналізом.

 

У 2013-2014 навчальному році педагогічний колектив починає працювати над єдиною колективною науково-методичною проблемою «Формування творчої особистості для життя в інформаційному суспільстві».

        Опрацювання педагогічної проблеми передбачає освоєння нових навчальних програм, запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та передового  педагогічного досвіду, перевірка його ефективності.

         Мета: реалізація нових підходів до особистісного розвитку вихованців у сучасному позашкіллі; розвиток у гуртківців творчих компетентностей; створення бази даних методик формування творчої особистості для життя в інформаційному суспільстві; вдосконалення професійної майстерності педагогів щодо використання активних методів навчання і виховання.

        Завдання:

1. Проаналізувати науково-методичну літературу з даного питання.

2. Встановити особливості інформаційного суспільства та вимоги до фахівців, які житимуть та працюватимуть у цьому суспільстві.

3. Визначити психолого-педагогічні та фізіологічні особливості розвитку творчої особистості для життя в інформаційному суспільстві.

4. Організувати роботу науково-практичного семінару «Організація розвитку творчої особистості для життя в інформаційному суспільстві».
5. Проаналізувати нові інформаційні та педагогічні технології та розробити методичні рекомендації щодо використання активних методів у навчанні.

6. Створити електронний каталог методик розвитку творчої особистості для життя в інформаційному суспільстві.

7. Вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості.

       Гіпотеза: Застосування активних (нетрадиційних) методів навчання підвищить результативність та якість навчально-виховного процесу, забезпечить формування в вихованців життєвих творчих компетентностей для життя в інформаційному суспільстві.

       Теоретична значимість роботи над проблемою полягає у:

• узагальненні та систематизації відомостей, щодо застосування нових інформаційних та педагогічних технологій у навчально-виховному процесі;
• виділенні психолого-педагогічних і методичних передумов розвитку творчої особистості для життя в інформаційному суспільстві;

• розробці методичних рекомендацій щодо використання активних методів у навчанні.

       Практична значимість  роботи  полягає у:

• розробці практичних рекомендацій, навчально-методичних посібників щодо використання активних методів у навчально-виховному процесі;
• створення інформаційних ресурсів у мережі Інтернет для широкого використання педагогами у вигляді освітніх web-сайтів, презентацій, електронних каталогів тощо.

      Періоди реалізації проблеми: 2013-2014 н.р. – теоретичний; 2014-2015 н.р. – практичний; 2015-2016 н.р. – узагальнюючий, підсумковий.

 

План роботи педагогічної ради на 2013-2014 навчальний рік

                                                

Емблема закладу

Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ПОШУК ПО САЙТУ

Статистика:
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 

Соціальні мережі