"Гості"
Меню сайту


Посилання на сайти:

http://rbdut.ucoz.ua/_tbkp/220x90_MONMS_static.gif 
http://rbdut.ucoz.ua/_tbkp/departament.jpg
http://rbdut.ucoz.ua/_tbkp/poippo2.jpg 
Наш банер:

Хмаринка тегів

Акція За чисте довкілля розпочата Ансамбль танцю Усмішка ман виставка Вітамін КВН 2015 Ансамбль танцю Сузір'я Веселка 2015 огляд - конкурс переможці Полтавський РБДЮТ фестиваль Молодь обирає здоров'я День благоустрою в РБДЮТ талановиті діти веселка конкурс Весняні канікули виховний захід гурткова роботи дозвілля знай і люби свій край Перлина Весняна толока 2015 Весняний ярмарок атестація педпрацівників дюп конкурс дружин юних пожежних краєзнавство туризм спектр ЮІР Сигнал Увага діти! юні інспектори руху 1 червня день захисту дітей музеї–партнери акції. позашкільна освіта в Україні 2015 КВН 2016 МАН ПРБДЮТ Будинок творчості Полтав Будинок творчості БРБЮТ конкурс мін червона рута


Роздрукувать сторінку
Школа молодого педагога

Підсумки роботи школи молодого педагога за 2015-2016 навчальний рік
 
У 2015-2016 навчальному році «Школа молодого педагога була покликана сприяти підвищенню фахового рівня , розвивати творчий потенціал керівника гуртка, удосконалювати майстерність та полегшити роботу педагога.
Основні завдання, які стояли перед «Школою молодого педагога»: створення умов для адаптації молодих педагогів у закладі, поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання, сприяння оволодінню молодими керівниками гуртків основних нормативних документів, вивчення і впровадження у практику сучасних досягнень педагогічної науки.
У 2015-2016 навчальному році у Будинку творчості працювало 2 молодих педагога (1 рік навчання):
Гнатенко Злата Сергіївна, керівник ансамблю танцю «Бонжур» (І рік навчання);
Федоришина Вікторія Ігорівна, вокальний гурток «Водограй» (І рік навчання).
На початку навчального року був складений план роботи школи молодого педагога на навчальний рік. Згідно плану проводились практичні, аналітичні заняття, діагностування та анкетування керівників гуртків - початківців.
Шляхом анкетування та бесід з молодими педагогами було з’ясовано їхні нахили, бажання, інтереси. Вони були ознайомлені з матеріалами закладу, з майбутніми колегами, разом із наставниками дали стислу характеристику напрямів, за якими їм доведеться працювати.
У 2015-2016 навчальному році перед молодими спеціалістами було поставлено наступні завдання:
- ознайомитися з сучасними технологіями і методиками навчання;
- навчитися застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;
- розвивати уміння і навички в плануванні заняття;
- набути практичних навичок.
Перше засідання «Школи молодого педагога», яке відбулося у вересні пройшло у форматі знайомства з молодими спеціалістами, за ними були закріплені наставники, проведено анкетування. Разом з наставниками і молодими педагогами обговорили план роботи школи молодого педагога, ознайомилися з нормативними документами.
В роботі з молодими педагогами використовувались різні форми роботи, одна з них - практичні заняття з використанням інтерактивних методів. Мета яких - сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу педагога, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання та виховання.
З метою вивчення передового педагогічного досвіду, засвоєння різноманітних методів навчання, використання сучасних засобів навчання, впровадження нетрадиційних форм, методів і прийомів навчання, нових педагогічних технологій молоді спеціалісти протягом року відвідували заняття педагогів наставників. З метою аналізу роботи молодого педагога та надання методичних та практичних рекомендацій адміністрацією Будинку творчості та педагогами-наставниками здійснювалося відвідування занять молодих спеціалістів.
У 2015-2016 навчальному році на загальних заняттях для молодих педагогів обговорювались такі питання:
- перші кроки до вершин педагогічної майстерності;
- заняття - головна форма організації навчального процесу;
- активізація пізнавальної діяльності гуртківців
- реалізація диференційованого та індивідуального підходів до навчання
- педагогіка співпраці;
- впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій.
Протягом 2015-25016 навчального року у рамках роботи «Школи молодого педагога» відбувся тиждень педагогічної майстерності молодого педагога, круглий стіл на тему «Професійне становлення молодого педагога, методичний аукціон «Розвиток пізнавальної активності гуртківців», «Сучасний погляд на освіту». Молоді педагоги брали участь в роботі районних та обласних методичних об’єднань, предметних тижнів, семінарів, відвідували заняття своїх наставників, досвідчених керівників гуртків, проводили відкриті заняття, виховні заходи, виступали з доповідями та повідомленнями. Наприкінці року було проведено «Творчий звіт молодих педагогів», на якому був проведений аналіз відкритих занять молодих педагогів, виставка дидактичних матеріалів та провели дискусію «Інноваційні технології: пошуки, проблеми».
Протягом 2015-2016 навчального року слухачі «Школи молодого педагога» збагачували свої знання з теорії та методики, опановували педагогічну майстерність, завдяки чому можуть забезпечувати ефективний процес навчання й виховання гуртківців.
 
 

Підсумки роботи школи молодого педагога за 2014-2015 навчальний рік

Робота школи молодого педагога в 2014-2015 навчальному році була направлена на адаптацію молодих спеціалістів у педагогічному  та учнівському колективах, попередження найбільш серйозних недоліків у професійній діяльності молодих керівників гуртків, удосконалення форм, методів і прийомів організації  й здійснення навчально-виховної діяльності педагога.
У   2014-2015 навчальному році в Будинку працювало  7 молодих фахівців (від 1 до 3 років навчання):
 Бєлікова Лідія Олегівна, керівник гуртка ансамблю танцю «Первоцвіт», «Гармонія» (ІІІ рік навчання).
Кунпан Оксана Іванівна, керівник гуртків ансамблю танцю «Калинка», виготовлення сувенірів «Витівники» (ІІ рік навчання).
Васюк Євгенія Анатоліївна, керівник гуртків бісероплетіння «Перлина», «Юні туристи краєзнавці» (ІІ рік навчання).
Кінаш Євгенія Володимирівна, керівник гуртків бісероплетіння «Намисто», образотворчого мистецтва «Етюд» (ІІ рік навчання).
Кацалап Інна Олександрівна, керівник гуртка «Спортивна аеробіка» (ІІІ рік навчання).
Олійник Леся Леонідівна, керівник театрального гуртка «Жайвір», вокального гуртка «Лілея» (І рік навчання).
Решетник Світлана Василівна, керівник гуртка ансамблю танцю «Драйв» (І рік навчання).
На початку навчального року був складений план роботи школи молодого педагога на навчальний рік. Згідно плану проводились практичні, аналітичні заняття, діагностування та анкетування керівників гуртків – початківців.
У бесіді і шляхом анкетування з молодими педагогами було з’ясовано їхні нахили, бажання, інтереси. Початківці були ознайомлені з обладнанням методичного кабінету, матеріалами, з майбутніми колегами, разом із наставниками дали стислу характеристику напрямів, за якими їм доведеться працювати.
Молодих спеціалістів було орієнтовано на виконання таких основних завдань:

 • набуття практичних навичок;
 • уміння застосовувати  теоретичні знання, набуті у ВНЗ, конкретно на практиці;
 • набуття практичних навичок навчально-виховної роботи з дітьми;
 • засвоєння різноманітних методів навчання, вивчення передового педагогічного досвіду;
 • використання сучасних засобів навчання, нетрадиційних форм і методів, нових педагогічних технологій.

На першому засіданні школи молодого педагога, яке традиційно проходить на початку вересня, початківці були ознайомленні з плануючою документацією керівника гуртка, правилами ведення журналів гурткової роботи, із загальними вимогами до заняття, типами, структурою занять, раціональним використанням навчального часу та формами контролю навчальних досягнень гуртківців.
Однією з форм навчання в школі були практичні заняття  з використанням технологій інтерактивного навчання. Мета яких – ознайомити керівників гуртків з найпоширенішими технологіями інтерактивного навчання та випробувати їх дію на самих педагогах для кращого розуміння їх суті та усвідомлення результатів застосування таких методик у викладанні різних гурткових занять.
Протягом навчального року молоді керівники гуртків відвідували заняття   досвідчених педагогів-наставників, де набирались практичного досвіду роботи з вихованцями. На обговоренні яких, мали можливість почути самоаналіз проведеного заняття педагогом, позитивні аспекти, зауваження та пропозиції. Під впливом аналізу відвіданих занять молоді спеціалісти по-новому оцінювали методи, прийоми, які були використані на заняттях, зміст заняття та навчального матеріалу.
Педагоги-наставники, навчаючи молодих спеціалістів, використовували елементи інноваційних технологій, що являється актуальним на сучасному етапі.
Адміністрацією Будинку та наставниками здійснювалося відвідування занять молодих педагогічних працівників, з метою аналізу роботи керівника гуртка та надання практичних порад.
У 2014-2015  навчальному  році  на  загальних   заняттях  для молодих педагогів обговорювались такі питання:
–  заняття як основна  організаційна  форма  навчання;
– дидактична  характеристика  основних структурних елементів  заняття   різних типів;
–  використання інтерактивних форм роботи;
–  робота з тестовими завданнями;
–  форми  оцінювання  знань вихованців;
–  педагогічні конфлікти: види, причини виникнення, методи  вирішення    конфліктів.     
Ефективною роботою були бесіди за круглим столом «Психологічна атмосфера заняття. Мова тіла педагога на занятті», «Переваги та проблеми застосування диференційованого підходу до навчання», «Особливості роботи з «важкими» учнями», «Сучасний погляд на освіту. Погляд зі сторони. Проблеми і перспективи».
Молоді спеціалісти залучалися до колективного планування заняття, творчої дискусії «Як зробити заняття ефективним», «Інноваційні технології: пошуки, проблеми»; ділових ігор «Камертон», «Нестандартні форми проведення гурткових занять», «Яке воно, сучасне заняття», «Розв’язування конфліктних ситуацій». Був проведений проблемний стіл: «Вибір оптимального поєднання методів навчання».
Суттєвим елементом в організації методичної роботи з молодими спеціалістами було групове та індивідуальне консультування, основним завданням якого є надання допомоги у самостійному вивченні певного питання.
У квітні було проведено «Творчий звіт молодих педагогів», на якому було розглянуто дидактичні матеріали молодих спеціалістів «Зернини досвіду», проведено круглий стіл «Професійне    становлення молодого педагога», відвідано та обговорено відкриті заняття Кунпан О.І., керівника гуртка ансамблю танцю  «Калинка» при Розсошенській гімназії, Бєлікової  Л.О., керівника гуртка ансамблю танцю «Гармонія» при Терешківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Васюк Є. А., керівника гуртка бісероплетіння «Перлина» при районному Будинку дитячої та юнацької творчості.                                               
Молоді педагоги брали участь в роботі районних та обласних методичних об’єднань, предметних тижнів, семінарів, відвідували заняття своїх наставників, досвідчених керівників гуртків, проводили відкриті заняття, виховні заходи, виступали з доповідями та повідомленнями.
Змістовну роботу з молодими керівниками гуртків проводили у методичному об’єднанні педагогів хореографічного жанру, де вони збагачували свої знання з теорії та методики, опановували педагогічну майстерність, завдяки чому можуть забезпечувати ефективний процес навчання й виховання гуртківців.


Тематика занять школи молодого педагога  на 2014-2015 навчальний рік

План роботи школи молодого педагога на 2014-2015 навчальний рік  

Діяльність школи молодого педагога відбувалася згідно плану роботи  на 2013-2014 навчальний рік:

      Проводився місячник роботи з молодими педагогами (вересень):

– інструктивно-методичні наради по плануванню гурткової роботи   (щосереди);

 • порядок заповнення журналів планування та обліку гурткової роботи   (щомісячно);
 •  закріплення наставників за молодими педагогами, які відвідували заняття керівників гуртків  з метою складання індивідуального плану роботи.   (вересень);
 •  діагностування молодих педагогів, починаючи з 3- 4-го тижня роботи, заняття молодого керівника гуртка  відвідував директор або методисти з метою перевірки      об’єктивності  складання індивідуального плану;
 • взаємовідвідування занять молодих спеціалістів і наставників (жовтень,  листопад);

– консультації по підготовці наочностей до занять гуртка (впродовж  вересня).

       В методичному кабінеті  оформлено куточок  молодого керівника  гуртка (жовтень).

       Проведено заняття-тренінги для молодих керівників гуртків:

– «Психологічний  комфорт молодого керівника гуртка в закладі»;

 •  «Як зробити заняття ефективним? Формування інноваційної культури  педагога - позашкільника»;
 •  «Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності вихованців»;
 •   «Форми і методи проведення сучасного гурткового заняття»;
 •  «Інтерактивні технології навчання ;
 •  «Творчий звіт молодих педагогів».

       Молоді спеціалісти прийняли участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей (березень).

Здійснювався внутрішній контроль за діяльністю   наставника і молодого педагога та управління нею. Питання заслуховувалися як звіт на засіданнях методичного об’єднання педагогів хореографічного жанру, на засіданні педагогічної ради закладу.

Молоді педагоги працювали над такими методичними проблемами:

 • «Роль хореографії у вихованні національної свідомості та розвитку творчої особистості учнів», керівник ансамблю танцю «Первоцвіт», «Гармонія» Бєлікова Л.О.;
 • «Розвиток творчих здібностей особистості», керівник гуртка виготовлення сувенірів «Чародійка» Оборожна Л.А.;
 • «Методичні рекомендації щодо вивчення технік та матеріалів на заняттях гуртка образотворчого мистецтва», керівник гуртка образотворчого мистецтва «Етюд» Кінаш Є.В.;
 • «Формування моральних якостей молодших школярів засобами надбання національної культури», керівник ансамблю танцю «Калинка» Бондаревська О.І.;
 • «Методичні рекомендації щодо формування теоретичних та практичних навичок гуртківців зі спортивного орієнтування», керівник гуртка «Юні туристи-краєзнавці» Васюк Є.А.;
 • «Роль хореографічного мистецтва у вихованні культури дітей», керівник гуртка сучасного танцю «Стимул» Кацалап І.О..

 

Анкета для молодого педагога

Орієнтована структура  індивідуального плану роботи молодого педагога

Памятка для молодого педагога

План роботи школи молодого педагога на 2013 - 2014 навчальний рік

Робочий зошит молодого педагога

Тематика засідань ШМП

Список молодих педагогів та їх наставників у 2013-2014 навчальному році

                                                

Емблема закладу

Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ПОШУК ПО САЙТУ

Статистика:
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 

Соціальні мережі