"Гості"
Меню сайту


Посилання на сайти:

//rbdut.ucoz.ua/_tbkp/220x90_MONMS_static.gif 
//rbdut.ucoz.ua/_tbkp/departament.jpg
//rbdut.ucoz.ua/_tbkp/poippo2.jpg 
Наш банер:

Хмаринка тегів

Акція За чисте довкілля розпочата Ансамбль танцю Усмішка ман виставка Вітамін КВН 2015 Ансамбль танцю Сузір'я Веселка 2015 огляд - конкурс переможці Полтавський РБДЮТ фестиваль Молодь обирає здоров'я День благоустрою в РБДЮТ талановиті діти веселка конкурс Весняні канікули виховний захід гурткова роботи дозвілля знай і люби свій край Перлина Весняна толока 2015 Весняний ярмарок атестація педпрацівників дюп конкурс дружин юних пожежних краєзнавство туризм спектр ЮІР Сигнал Увага діти! юні інспектори руху 1 червня день захисту дітей музеї–партнери акції. позашкільна освіта в Україні 2015 КВН 2016 МАН ПРБДЮТ Будинок творчості Полтав Будинок творчості БРБЮТ конкурс мін червона рута


Роздрукувать сторінку


 Методичне об'єднання хореографів28 березня 2017 року відбулося засідання методичного об'єднання педагогів хореографічного жанру, яке відвідала директор закладу І.О. Бурлакова. З доповіддю виступали Гнатенко З.С та Карпенко С.М. Також члени методичного об'єднання взяли участь у майстер-класі з постановки випускного вальсу , який провела Зермакова Є.М. На сам кінець керівники гуртків зібрались за "круглим столом ", де обговорили огляд-конкурс "Веселка-2017" та його результати.


 


   
11 січня 2017 року відбулося методичне об`єднання педагогів хореографічного жанру.
Засідання було виїзним і пройшло в Тростянецькому НВК, на базі якого працює гурток ансамблю танцю «Монпасьє», керівником якого є молодий педагог Бабанська Юлія Андріївна. Керівник гуртка провела відкрите заняття на тему «Позиції рук в класичному танці». Також Бабанська Ю.А. виступила з доповіддю : «Методика роботи з дітьми середнього шкільного віку при навчанні основам танцювального мистецтва». Також слухали виступ Верхоли Дарини Сергіївни на тему : «Особливості психічного і фізичного розвитку дітей середнього шкільного віку». Голова методичного об`єднання Зермакова Євгенія Михайлівна провела майстер-клас «Розтяжка та гімнастичні вправи». В кінці засідання члени методичного об`єднання зібралися за «круглим столом». Обговорювали труднощі які виникають у роботі з підлітками на заняттях хореографії і шляхи подолання цих труднощів.

Завдання методичного об’єднання педагогів хореографічного жанру на 2016-2017 навчальний рік:
1. Постійне вивчення нормативних документів про освіту.
2. Забезпечення удосконалення заняття як основної форми навчально-виховного процесу:
            - пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання вихованців;
- впровадження інноваційних сучасних технологій;
- урізноманітнення форм індивідуального підходу до навчання та виховання вихованців з метою виявлення та розвитку творчо обдарованих гуртківців; розкриття творчих здібностей вихованців;
3. Діагностика й визначення шляхів подолання труднощів у педагогічній діяльності.
4. З метою вдосконалення розвивального середовища роботу методичного  об’єднання спрямувати на формування у гуртківців ключових компетентностей, які передбачають їх особистісно – соціальний та інтелектуальний розвиток.
5. Вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності.
6. Поповнення «банку ідей» педагогічної творчості керівників гуртків.
7. Збереження, систематичне поповнення та ефективне використання методичного фонду, літератури, аудіо-та відеоматеріалів.Підсумок роботи методичного об'єднання педагогів хореографічного жанру за 2015-2016 навчальний рік.
Зроблено акцент на те, що необхідно створювати умови для формування освіченої творчої особистості громадянина, реалізація його природних задатків і можливостей. Виявлено нові підходи до організації навчання і виховання і створені умови для самоосвіти керівників хореографічних гуртків і здійснене керівництво за творчою діяльністю педагогів. Також зроблено акцент на те, як необхідно проводити роботу з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги і на те, що необхідно розвивати таланти і здібності вихованців відповідно до їх уподобань і можливостей.
Протягом 2015-2016 навчального року проведено 4 засідання методичного об`єднання педагогів хореографічного жанру, як і планувалося на початку року. Тема, над якою працювало методичне об`єднання: «Шляхи і засоби фізичного і художньо-естетичного виховання  молодших школярів і дошкільнят». Проблема над якою працювало методичне об`єднання: «Формування творчої особистості для життя в інформаційному суспільстві»
На засіданнях було розглянуто 13 теоретичних питань, відвідано 1 майстер-клас і проведено 2 «круглих стола», на яких члени методичного об`єднання обговорювали свої плани на новий навчальний рік та труднощі, які виникають у роботі з молодшими вихованцями і шляхи подолання цих труднощів.
На засіданнях методичного об`єднання розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю вихованців на заняттях.
В 2015-2016 навчальному році методичне об’єднання налічувало 7 керівників хореографічного напряму. Двоє з них приєдналися саме у цьому навчальному році.
Щорічно вихованці хореографічних гуртків беруть участь у шкільних, районних святах, районних, обласних конкурсах. У цьому навчальному році вихованці Губи Ю.О., Бараннік Ж.М. і Зермакової Є.М. брали участь у трьох районних заходах, де, окрім власних танцювальних номерів, представили дві масові хореографічні композиції, в яких приймало участь близько 60-ти вихованців.
У цьому навчальному році у деяких членів методичного об’єднання є певні здобутки. Вихованці Бараннік Ж.М., Губи Ю.О., Зермакової Є.М., Миронова П.А. зайняли призові місця у районному огляді-конкурсі «Веселка-2016». Під час урочистих концертів до 65-річчя ПРБДЮТ і Дня Захисту дітей, були вручені почесні грамоти керівникам гуртків, які наполегливо працювали у цьому навчальному році. Грамоти отримали: Бараннік Ж.М., Губа Ю.О., Зермакова Є.М., Миронов П.А. і Гнатенко З.С..
У колективі методичного об’єднання налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки (спільна розробка занять, свят, виховних заходів, планування). 


Завдання методичного об`єднання педагогів хореографічного жанру на 2015-2016 навчальний рік
Методичне об`єднання педагогів хореографічного жанру у новому навчальному році, ставить перед собою такі завдання:

 • Стимулювання професійної мотивації методичного об`єднання
 • Створення у гуртках сприятливого мікроклімату для вихованців
 • Впровадження особистісно-орієнтованих, інтерактивних та проектних технологій у навчально-виховному процесі
 • Пошук оптимальних форм організації навчально-виховного процесу
 • Удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми з максимальним урахуванням їх здібностей та обдарувань
 • Підвищення освітнього рівня членів методичного об`єднання
 • Стимулювання до здійснення дослідно-експерементальної роботи методичного об`єднання
 •  Спрямовування навчального процесу на розвиток особистості учня, формування його компетентностей
 • Продовження  обміну досвідом успішної педагогічної діяльності
 • Посилення роботи із слабкими учнями, розробка системи, яка допоможе в засвоєнні нового матеріалу


Підсумок роботи методичного об'єднання педагогів хореографічного жанру за 2014-2015 навчальний рік.

У 2014-2015 навчальному році методичне об'єднання працювало згідно плану, затвердженого педагогічною радою закладу, над розв'язанням та всебічним опрацюванням таких проблемних завдань:

 • допомогти керівникам гуртків в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення, підвищення професійної майстерності;

 • формувати  творче мислення, розвивати таланти і здібності вихованців відповідно до їх уподобань і можливостей;

 • сприяти впровадженню нових педагогічних технологій, інновацій, оновленню змісту позашкільної освіти, працювати на кінцевий результат;

 • звертати увагу на роботу з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги;

 • постійно підвищувати рівень загальнодидактичної і методичної підготовки, обмінюватись досвідом успішної педагогічної діяльності, відвідувати відкриті заняття, виховні заходи, звітні концерти своїх колег;

 • створювати умови для формування освіченої творчої особистості громадянина, реалізація його природних задатків і можливостей;

 • постійно підвищувати освітній рівень методичної підготовки керівників гуртків;

 • виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації навчання і виховання;

 • створення умов для самоосвіти керівників гуртків і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів;

 • вдосконалення професійно значущих психолого-педагогічних навичок,  умінь.

Метою роботи методичного об’єднання було вивчення та використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання і виховання, прищеплення вихованцям смаку, інтересу і вміння займатися творчою діяльністю, підтримка педагогів, що розробляють авторські програми і прагнуть до їх реалізації.
Засідання методичного об’єднання відбувалося в два етапи: практична частина, де керівники гуртків проводили відкриті заняття (або інші виховні заходи), теоретична,  де обговорювалися  питання з реалізації навчального плану та виконання програм, підготовки до практичних занять (конкурсів, творчого звіту), запровадження інноваційних технологій  в роботі, створення умов для формування позитивних рис виховання в процесі різноманітної діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку особистості.
Керівниками гуртків були підготовлені  наступні виступи:
«Завдання та форми роботи методичного об`єднання», Зермакова Є.М. голова методичного об’єднання, керівник гуртка ансамблю танцю «Усмішка» при Супрунівському НВК та Кіровському НВК.
 «Впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій, їх вплив на підвищення якості навчально-виховного процесу та розвиток творчої особистості засобами інноваційних технологій», Карпенко С.М., керівник гуртка сучасного танцю «Школа зірок» при Гожулівському НВК.
 «Характеристика українських танців західного регіону», Бараннік Ж.М., керівник гуртка ансамблю танцю «Сузір’я» при Чорноглазівській ЗОШ І-ІІ ступенів.
 «Характеристика українських танців центрально-східного регіону», Бєлікова Л.О., керівник гуртків ансамблю танцю «Гармонія» та «Первоцвіт» при Тростянецькому НВК та Терешківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
«Народне танцювальне мистецтво Поділля», Зермакова Є.М..
«Бойовий гопак  як система  гармонійного розвитку  особистості», Бєлікова Л.О..
«Лексичні особливості хореографічної культури Поліського краю», Карпенко С.М..
«Робота концертмейстера в класі хореографії», Миронов П.А., керівник гуртка спортивно-бального танцю «Олімп» при Розсошенській гімназії та РБДЮТ.
«Характеристика українського національного костюму за регіональними особливостями», Бараннік Ж.М..
Робота з молодими фахівцями традиційно є однією з найважливіших складових роботи методочного об’єднання. Діяльність методичного об’єднання сприяла успішній соціально-педагогічній та особистій адаптації педагогів-початківців, допомагала подолати виникаючі труднощі, підвищити рівень своєї підготовки.
Щорічно вихованці хореографічних гуртків беруть участь у шкільних, районних святах, районних, обласних конкурсах, дню відкритих дверей закладу, де педагоги-хореографи ставлять зведений танок всіх вихованців.
Вихованці Бараннік Жанни Миколаївни зайняли  ІІI місце в районному огляді-конкурсі «Веселка – 2015», приймали участь в зональному етапі та фіналі обласного огляду-конкурсу Веселка-2015». Керівник гуртка  стала лауреатом II етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».
Вихованці Кунпан О.І. зайняли І і II місця в районному огляді-конкурсі «Веселка-2015», приймали участь в зональному етапі обласного огляду-конкурсу Веселка-2015».
Вихованці Бєлікової Л.О. прийняли участь в районному огляді-конкурсі «Веселка – 2015».
Вихованці Зермакової Є.М. зайняли ІІI місце в районному огляді-конкурсі «Веселка-2015».
У колективі методичного об’єднання налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки (спільна розробка занять, свят, виховних заходів, планування).

23 січня відбулося методичне об`єднання педагогів хореографічного жанру ПРБДЮТ. Засідання проходило на базі Чорноглазівської ЗОШ І-ІІ ступенів, при якій працює керівник гуртка ансамблю танцю «Сузір`я» Бараннік Жанна Миколаївна, відкрите заняття якої і відвідали члени методичного об`єднання.


На засіданні розглядали такі питання:«Характеристика українських танців східного регіону»(доповідач Бєлікова Л.О., керівник гуртків ансамблю танцю «Первоцвіт», «Гармонія» при Тростянецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та при Терешківській ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Характеристика українських танців центрального  регіону»(доповідач Кунпан О.І., керівник гуртка ансамблю танцю «Калинка» при Розсошенській гімназії).Також, члени методичного об`єднання відвідали майстер-клас по по українському танцю центрально-східної  України, який провела Зермакова Є.М., голова методичного об`єднання хореографів,керівник гуртка «Усмішка» при Супрунівському НВК і Кіровському НВК. Також у рамках засідання відбувся традиційний круглий стіл по обміну досвідом методичної та творчої роботи педагогів.

04 листопада 2014 року на базі районного Будинку дитячої та юнацької творчості відбулося засідання методичного об’єднання педагогів хореографічного жанру з організації навчально-виховної, методичної та масової роботи закладу (голова – Зермакова Євгенія Михайлівна).

 

Під час засідання розглядалися питання щодо завдань та форм роботи  методичного об’єднання, обговорювався план роботи методичного об’єднання на 2014-2015 навчальний рік  (доповідач – Зермакова Євгенія Михайлівна, голова методичного об’єднання, керівник гуртка ансамблю танцю «Усмішка» при Супрунівському НВК), про впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій, їх вплив на підвищення якості навчально-виховного процесу та розвиток творчої особистості засобами інноваційних технологій (доповідач – Карпенко Світлана Михайлівна, керівник гуртка ансамблю танцю «Школа зірок» при Гожулівському НВК), про характеристику українських танців західного регіону (доповідач – Бараннік Жанна Миколаївна, керівник гуртка ансамблю танцю «Сузір’я» при Чорноглазівській ЗОШ І-ІІ ступенів), презентація досвіду з використанням мультимедійних засобів, майстер-клас по українському танцю західного регіону (доповідач – Бєлікова Лідія Олегівна, керівник гуртків ансамблю танцю «Первоцвіт», «Гармонія» при Тростянецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та при Терешківській ЗОШ І-ІІІ ступенів).

Також у рамках засідання відбувся традиційний круглий стіл по обміну досвідом методичної та творчої роботи педагогів.

Тематика засідань методичного об`єднання педагогів хореографічного жанру на 2014-2015 навчальний рік

Підсумок роботи методичного об`єднання педагогів хореографічного жанру за 2013-2014 навчальний рік

У 2013-2014 навчальному році методичне об'єднання педагогів хореографічного жанру (голова – Зермакова Євгенія Михайлівна, керівник гуртка «Усмішка» при Супрунівському НВК) працювало згідно плану над розв'язанням та всебічним опрацюванням таких проблемних завдань:

 • вивчення стану викладання хореографії в ПРБДЮТ шляхом взаємовідвідуваня відкритих заходів та занять;

 • допомога молодим хореографам в подоланні труднощів, які виникають в процесі підготовки до занять

 • удосконалення змісту форм і методів навчання і виховання гуртківців;

 • розвиток фахових компетентностей педагогів – хореографів;

 • розробка та видання навчально-методичних посібників;

 • ширше впровадження інноваційних педагогічних технологій;

 • формування загальнокультурної компетенції педагогів та гуртківців.

Члени метод об’єднання працювали над такими темами:

«Історія сучасного танцю. Танець «Модерн»», «Історія виникнення танцю степ», Бондаревська О.І., керівник гуртка ансамблю танцю «Калинка» при Розсошенській гімназії;

«Історія танцю «Пост-модерн»», Зермакова Є.М., голова методичного об`єднання, керівник гуртка «Усмішка» при Супрунівському НВК;

«Історія танцю «Джаз»», Карпенко С.М., керівник гуртка сучасного танцю «Школа зірок» при Гожулівському НВК;

«Популярні танці XX- початку XXI століття. «Чарльстон»», Зермакова Є.М., голова методичного об`єднання;

«Історія виникнення танцю «Рок-н-ролл»», «Методика роботи з обдарованими і талановитими дітьми», Бараннік Ж.М., керівник гуртка ансамблю танцю «Сузір’я» при Чорноглазівській ЗОШ І-ІІ ступенів;

«Історія виникнення танцю «Твіст»», «Вимоги до вихованців гуртка», «Танцювальний екзерсис та його значення», Кацалап І.О., керівник гуртка сучасного танцю «Стимул» при Новоселівській ЗОШ І-ІІІ ступенів;

«Виховна робота в процесі репетиційних занять», «Історія виникнення танцю хіп – хоп», Бєлікова Л.О., керівник гуртків ансамблю танцю «Первоцвіт» при Тростянецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та «Гармонія» при Терешківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Протягом навчального року відбулося 5 засідань методичного об’єднання, одне з яких позапланове. Два засідання – виїздні в Супрунівський НВК і Терешківську ЗОШ І-ІІІ ступенів. Члени методичного об`єднання відвідали  2 відкритих заняття:

– керівника гуртка сучасного танцю «Усмішка» Зермакової Є.М.

– керівника гуртка  ансамблю танцю «Гармонія» Бєлікової Л.О.

Як підсумок роботи методичного об`єднання педагогів хореографічного жанру за 2013-2014 навчальний рік, було випущено 2 методичні розробки по хореографії на теми:

«Використання ігрових технологій на заняттях з хореографії», автор Зермакова Є.М.;

«Методика проведення занять з народного танцю для дітей молодшого шкільного віку», автор Бєлікова Л.О..

Члени методичного об’єднання на протязі навчального року вели постійний пошук у виборі власне методів викладення матеріалу на занятті, відвідували заняття своїх колег, обговорювали сучасні технології навчання, новинки методичної літератури, ділилися своїми досягненнями і об’єктивно аналізували свою роботу.
Зермакова Є.М. Використання ігрових технологій на заняттях з хореографії // Методична розробка для керівників хореографічних колективів - м.Полтава, 2014. - 75 с.

Тематика засідань методичного об'єднання педагогів хореографічного жанру на 2016-2017 навчальний рік

Тематика засідань методичного об'єднання педагогів хореографічного жанру на 2015-2016 навчальний рік

Тематика засідань методичного об`єднання педагогів хореографічного жанру на 2013-2014 навчальний рік

Про підсумок роботи методичного об`єднання педагогів хореографічного жанру  за 2012-2013 навчальний рік

Тематика засідань методичного об`єднання педагогів  хореографічного жанру на 2012-2013 навчальний рік

                                                

Емблема закладу

Календар
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ПОШУК ПО САЙТУ

Статистика:
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 

Соціальні мережі